Visie en werkwijze

Visie

Ik kan heel kort zijn over mijn visie op organisatieverandering: Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Al meer dan twintig jaar bestudeer ik grootschalige organisatieveranderingen: vanuit de theorie en vooral vanuit de praktijk. Ik heb de rol van project- en verandermanager vervuld bij diverse organisatiebrede veranderingen in de publieke sector, bij banken en in de zorg. Het gedrag van mensen bij (geplande) organisatieveranderingen vind ik uitermate intrigerend. Grofweg zijn er drie partijen:

  • er zijn mensen die de verandering initiëren
  • er zijn mensen die door de verandering worden geraakt
  • er zijn mensen die de verandering moeten organiseren en uitvoeren

In dat dynamische veld heb ik vijftien jaar lang meegedraaid en veel, heel veel gezien en ervaren.

Bij verandertrajecten zie ik vaak het beeld van een snelkookpan. De pan (organisatie) wordt door iemand (‘de top’) op het vuur gezet en onder druk moet het recept binnen de geplande tijd en volgens de gewenste kwaliteit klaar zijn. In de praktijk blijkt dit een recept voor mislukking te zijn.

Hoe kun je dan wel succesvol een verandering doorvoeren in een organisatie? Daar worden alleen al in Nederland maand na maand diverse nieuwe boeken over uitgebracht. Je kunt natuurlijk zo’n boek kopen en zelf wat dingen uitproberen. Of je huurt iemand in die de kennis en ervaring heeft en die laat je het doen. En dan gaat het ineens verdacht veel lijken op het doemscenario van de snelkookpan…

Mijn in de praktijk beproefde veranderconcept is gestoeld op de sociaal-constructionistische benadering. Wat? Ja, precies. Ik zal je geen theoretische verhandeling geven over discours, deconstructie, différence, doorgaande interactie, meervoudige perspectieven, sturingsparadox, enz. Wat ik je wel kan bieden, is een veranderaanpak die werkt. Deze aanpak heeft zich keer op keer in de praktijk bewezen.

Wil je meer weten over hoe mijn veranderconcept werkt? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een eerste verkenning.

Werkwijze

Gaat u met uw organisatie(onderdeel) een verandertrajact in? Dan is het goed dat u zich oriënteert op de juiste ondersteuning daarbij.

Wat ik u kan bieden, is drieledig:

  1. Ondersteuning van u(w) (als) programma- of projectmanager bij het bepalen van de veranderstrategie en het opstellen van een veranderplan. Dat betekent dat we gaan kijken naar welke elementen uit mijn beproefde veranderaanpak het beste passen bij uw organisatie. Tipje van de sluier: centraal in mijn veranderaanpak staat de sturing door communiceren. En dan heb ik het niet over het nauw betrekken van de afdeling Communicatie of het toevoegen van een communicatieadviseur aan het veranderteam. Dit is wezenlijk iets anders. In een nadere kennismaking kan ik u daar meer over vertellen.

  2. Coaching en/of supervisie van uw projectleiders, teamleiders, afdelingsmanagers, projectmedewerkers en andere mensen die een leidende of andere cruciale rol hebben in uw verandertraject. Niet al uw mensen hebben Organisatie- en veranderkunde gestudeerd en ook niet al uw mensen hebben hands on ervaring met het implementeren van organisatieveranderingen. En met mijn aanbod is dat ook absoluut niet nodig. Ik help uw mensen heel gericht en direct toepasbaar op hun eigen situatie.

Dit kan een op een en het kan ook heel vruchtbaar zijn om dit juist in supervisiesessies vorm te geven van 2 tot maximaal 5 deelnemers. Zo kunnen uw medewerkers leren met en van elkaar. Uw organisatie en uw verandertraject vormen de context en het geleerde kan direct worden toegepast in uw praktijk. Vanuit mijn veranderconcept kan ik hen handvatten geven voor een succesvolle implementatie. Zowel voor uw organisatie als voor uw medewerkers: groei verzekerd!

  1. Ik raad u af om gebruik te maken van deze derde optie. In deze optie zou u mij inhuren als project- en/of verandermanager. Daarmee zou ik niet alleen incongruent zijn met de kern van mijn eigen veranderconcept, maar ik heb dan ook een lastige keus te maken tussen deze rol en alle andere dingen die ik leuk vind om te doen.

Ik beloof u dat u met de eerste twee opties nog betere resultaten gaat behalen die ook nog eens beklijven zodra ik weer uit beeld ben. Ik kan u in een persoonlijk gesprek uitleggen waarom ik dat zo zie.