Persoonlijk en professioneel

Als je voor mijn begeleiding kiest, ben ik er in de eerste plaats voor je als mens. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik je als professional een aantal kwaliteitswaarborgen kan bieden vanuit een breder verband.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (lidmaatschapnummer 1907636). Het lidmaatschap van deze vereniging biedt jou als cliënt een aantal voordelen:

 • Kwaliteitsbewaking. De VIV is een keurmerk in de complementaire gezondheidszorg dat eisen stelt aan:
  - Mijn vakinhoudelijke kwaliteiten
  - Beroepsethiek
  - Bij- en nascholing
  - Mijn praktijkvoering
 • Ik committeer mij aan de statuten en reglementen van de VIV, zoals de ethische code en de praktijkcode. Mijn handelen is daarop toetsbaar.
 • Klacht- of tuchtrecht: eventuele geschillen waar wij samen niet uitkomen, kunnen we voorleggen aan het klacht- of tuchtcollege. Klik hier voor meer informatie. 
 • Ik heb verplicht een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast ben ik als gecertificeerd NLP Coach lid van het NTI-NLP Gilde. Gecertificeerde leden zijn in een uitgebreid traject getoetst en beoordeeld op hun houding, kennis en vakbekwaamheden. Lidmaatschap van het Gilde betekent:

 • Commitment aan bij- en nascholing.
 • Onderschrijving van de ethische code. Hierdoor wordt mijn handelen toetsbaar. De ethische code kun je hier inzien.